Ref. 18005 – Formula RSS 2 – Round 5

Ref. 18005 – Formula RSS 2 – Round 5

REFERTO N. 18005 – ROUND 5 FORMULA RSS 2 Direzione Gara – strumenti di valutazione Log sessioni Chat Log Server Log SimracingTools Report Replay di Gara Indice Verifica Simracingtools Verifica App Obbligatorie Verifica Mescole Verifica DRS Verifica Penalità Reclami Reclami Respinti Revisioni Penalizzazioni della DG   1. Verifica SimRacingTools Max...

Read more